Skip to content

New stuff and fixing stuff

Jesse Storms requested to merge JesseStorms/discord-bot:dev into master

WIP! Liefst niet mergen totdat ik approve

Added

  • news.js
  • rate.js
  • cal.js*
  • yomama.js

voor cal.js moet ik meerdere UCLL ical links hebben. Momenteel gebruikt het alleen mijn rooster

Changes

coinflip.js kan nu kiezen tussen twee dingen, gescheiden door , | Syntax: {prefix}coinflip thing , another thing

Edited by Jesse Storms

Merge request reports